ไฟเขียว เยียวยาประกันสังคมเพิ่ม 3 จังหวัดครม. ไฟเขียว เยียวยาประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง ม.33 ม.39 ม.40 อาชีพอิสระ เพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่เพิ่งถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

จากกรณีที่ ครม. มีมติอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 10 จังหวัด สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ครอบคลุม 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เพิ่มเติมเป็น 13 จังหวัด โดยอีก 3 จังหวัด ที่ถูกเพิ่มมาคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

แหล่งข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฎาคม นี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการเยียวยาประกันสังคม ช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติม ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเหมือนกับที่ ครม. เคยมีมติไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด (20 กรกฎาคม 2564) กรุงเทพธุรกิจ รายงานหลังการประชุม ครม. ระบุว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้มีการเยียวยาประกันสังคม ช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยาBack to top button