หลวงพ่อโสธร มีรอยกะเทาะแตกจนเห็นเนื้อใน“หลวงพ่อโสธร” มีรอยกะเทาะแตกจนเห็นเนื้อใน ตรวจพบหลายสาเหตุทำให้เสื่อมสภาพจนแตกร่อน(17 ม.ค.65) เฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร โพสต์ภาพการสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปของวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมระบุว่า

วันที่ 14 ม.ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี และกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดี นายอลงกรณ์ เทียมจันทร์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และนายธนพัฒน์ เลิศศาสตร์วัฒนา วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม ร่วมดำเนินการ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พระพุทธรูปมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน สาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อน เกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ (สีอะคริลิค) และไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม และแตกร่อนออกมา และอาจมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วย

ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการตรวจสอบรายงานต่ออธิบดีกรมศิลปากรต่อไป

ซึ่งก่อนที่จะได้ดำเนินการสำรวจ คณะเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการพระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และชี้แจงแนวทางในเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานสำรวจตรวจสอบสภาพความชำรุดเสียหายBack to top button