ยอดพุ่งไม่หยุด กรุงเทพ ใกล้ทะลุ 3 พันรายอัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุดจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2764 ราย
2 สมุทรสาคร 798 ราย
3 สมุทรปราการ 673 ราย
4 ชลบุรี 537 ราย
5 ปทุมธานี 476 ราย
6 นนทบุรี 386 ราย
7 นครปฐม 371 ราย
8 ปัตตานี 263 ราย
9 พระนครศรีอยุธยา 198 ราย
10 ฉะเชิงเทรา 185 ราย

สรุปสถานการณ์ โควิด19

• ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อแนวโน้มคงที่ ประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ลาวขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ถึง 3 ส.ค. 64
• ไทย การระบาดของโรคมีแนวโน้มคงที่ ไม่ลดลง กระจายทั้งประเทศ ยังพบมากใน กทม.ปริมณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ พบการระบาดในพื้นที่ โรงงาน และสถานประกอบการ

• ผู้ป่วยอาการหนัก ใช้ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เริ่มพบมากขึ้นในต่างจังหวัด – ยังพบผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาตามแนวชายแดน (เมียนมา มาเลเซีย)

• สถานที่เสี่ยง : โรงงาน สถานประกอบการ บ้าน ตลาด สถานที่ชุมชน แคมป์ก่อสร้าง

• ประวัติเสี่ยง: ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การเดินทางกลับไปรักษาต่างจังหวัดและการเดินทางไปสถานที่ชุมชน

จำนวนผู้ป่วย โควิด19 อาการหนักและที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ETT) ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 ก.ค. 64 • ผู้ป่วยอาการหนักและที่ใส่ ETT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 11,305 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 397,612 ราย
หายป่วยแล้ว 268,782 ราย
เสียชีวิตสะสม 3,408 รายBack to top button