พักจ่าย 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้างส่องมาตรการ 5 ธนาคารดัง เกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต มีทั้งพักชำระหนี้ ผ่อนผันยอดหนี้ให้หนักเป็นเบา มีอะไรบ้าง บางมาตรการทำอัตโนมัติ บางมาตรการต้องลงทะเบียน มาดูกัน

ตอนนี้หลาย ๆ ส่วนเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น โดยเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เช่น การลดค่าไฟ หรือการพักชำระหนี้ต่าง ๆ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยหวังว่าจะช่วยประชาชนได้ไม่มากก็น้อยล่าสุด กลุ่มบัตรเครดิตก็มีการขยับตัวออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือประชาชนอีกแรง โดยแต่ละธนาคารมีวิธีการ รายละเอียดต่างกันออกไป ในตอนนี้มีทั้งหมด 6 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย มี 2 ทางเลือกให้เลือก ได้แก่

– พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

– เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

2. สำหรับบัตรเงินด่วนกสิกรไทย มี 2 ทางให้เลือก ได้แก่

– พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

– เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

3. ช่องทางการลงทะเบียน

– LINE : พิมพ์คำว่า @help ผ่านช่องทาง Line KBank Live

– K-Contact Center : 02-888-8888 ต่อ 860

– KLeasing Call Center : 02-696-9999 ต่อ 60

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

– ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

– ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS ภายใน 5 วัน หลังจากที่ลงทะเบียน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. มาตรการพักชำระหนี้

– ผู้ที่ถือบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ทางธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

2. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ มีทั้งหมด 3 มาตรการด้วยกัน ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายแค่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ดังนี้

– มาตรการที่ 1 ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน จากเดิม 10% เหลือ 5% ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้กับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องแจ้งความจำนง

– มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (Refinance) โดยมีการช่วยเหลือ 2 จุด คือ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และพิจารณาเป็นรายกรณี

– มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระ โดยปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน และขยายเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความจำนงมายังบริษัท

3. ช่องทางการลงทะเบียน

– แอปฯ UCHOOSE

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

– มาตรการพักชำระหนี้ 19 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2564

– มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงเทพฯ

1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ เป็นการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

– ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%

– ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

2. มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน มีทั้งหมด 5 มาตรการให้เลือก ได้แก่

– การผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ นาน 3-6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับ

– ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

– เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

– ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

– ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

KTC

1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ คือการลดการผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามระยะเวลาดังนี้

– อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

– อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

– อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ข้อยกเว้นของการช่วยเหลืออัตโนมัติ

– ยกเว้นการปรับลดอัตราชําระขั้นต่ำ สําหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

– ไม่มีกําหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

– ยกเว้นยอดผ่อนชําระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC

– ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชําระเต็มจํานวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3. ระยะเวลาการช่วยเหลือ

– ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาค 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์

1. มาตรการช่วยเหลือ ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ ตามระยะเวลา

– 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 – 2564

– 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

– 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

2. มาตรการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ที่ชื่อว่า มาตรการดีจัง

– เป็นมาตรการแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือน สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร

3. ระยะเวลาการดำเนินการ

– ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นลูกหนี้บัตรเครดิต JCB

4. ช่องทางการลงทะเบียน

– ลงทะเบียนผ่านแอปฯ SCB Easy

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่Back to top button