นพ.สุรพงษ์ แนะใช้ ฟ้าทะลายโจร สู้โควิด 19 อย่างถูกวิธีหมอเลี๊ยบ แนะใช้ ฟ้าทะลายโจร สูตรอาจารย์หมอรามาฯ สู้โควิด 19 แบบถูกวิธี ลดอาการป่วยหนัก

นพ.สุรพงษ์ แนะนำใช้ ฟ้าทะลายโจร สูตรอาจารย์หมอรามา หลังผลทดสอบพบช่วยลดอาการป่วยหนัก ปอดบวม หวังลดจำนวนผู้ป่วยหนัก ช่วยระบบสาธารณสุขวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมช.สาธารณสุข ผู้ประสานกลุ่ม CARE โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ออกมาเสนอแนวทางการรับมือกับ โควิด 19 หัวข้อ รอตรวจ รอเตียง อย่ารอตาย สู้โควิดด้วยฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธี ใจความคือ ด้วยจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บวกกับยังไม่มีการฉีดวัคซีนทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ป่วยหนักมีจำนวนมาก เตียงรองรับไม่ทัน ดังนั้นต้องหาวิธีลดจำนวนกลุ่มป่วยหนักให้เสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางออกที่แท้จริงของการสู้โควิดคือ ต้องหายากินเพื่อหยุดการเพิ่มจำนวนของไวรัสตั้งแต่ระยะแรกที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ให้ไวรัสมีปริมาณมากจนลงไปที่ปอด แล้วทำให้ผู้ป่วยอาการหนักจนเสียชีวิต ปัจจุบัน ยากินหลายชนิดที่กำลังวิจัยในระยะที่ 3 เช่น โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ก็มีแนวคิดเช่นนี้ แต่ต้องกินทันทีหลังรับเชื้อ เมื่ออาการหนักแล้วยาจะไม่ได้ผล

อีกหนึ่งทางเลือกคือการรักษาอาการป่วยด้วย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสาร แอนโดรกราโฟไลด์ ( Andrographolide) ในประเทศไทยเคยเตรียมทำวิจัยเรื่องนี้ในการระบาดระลอก 2 โดยกรมแพทย์แผนไทยฯ เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน อาจารย์แพทย์รามาธิบดี ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านโรคติดเชื้อและระบาดวิทยาคลินิก อีกทั้งมีความเที่ยงตรงด้านระเบียบวิธีวิจัย เป็นผู้วิจัยร่วมและตรวจสอบความถูกต้อง ผลวิจัยปรากฏออกมาว่า แอนโดรกราโฟไลด์ ยับยั้งอาการหนักในผู้ป่วยโควิดได้

ในตอนแรกกลุ่มตัวอย่าง 57 ผู้ป่วยซึ่งกินยาหลอกมีอาการปอดบวม 10.7% ส่วนคนที่กิน แอนโดรกราโฟไลด์ ไม่มีอาการปอดบวมเลยแม้แต่คนเดียว จากนั้นเมื่อเพิ่มจำนวนตัวอย่าง 539 คน กลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้รับ แอนโดรกราโฟไลด์ มีปอดบวม 24% หรือ 71 คน ส่วนกลุ่มที่ได้รับ แอนโดรกราโฟไลด์ มีปอดบวมเพียง 0.4% หรือ 1 คน และคนที่มีปอดบวม ได้รับ แอนโดรกราโฟไลด์ ช้า คือกินยาเมื่อรับเชื้อแล้วถึง 11 วัน

สำหรับขนาดยา แอนโดรกราโฟไลด์ ที่ใช้ในการวิจัยคือ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 5 วัน แคปซูลฟ้าทะลายโจรในท้องตลาดมีปริมาณสารสกัด แอนโดรกราโฟไลด์ ไม่เท่ากัน ดังนั้น จำนวนแคปซูลที่กินก็ต้องแตกต่างกันไป ถ้ากินฟ้าทะลายโจรไม่ถูกวิธี ไม่ถึงขนาดที่ใช้ในงานวิจัย คือได้รับ แอนโดรกราโฟไลด์ น้อยกว่า 180 มิลลิกรัมต่อวัน จะไม่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งการทดสอบ ฟ้าทะลายโจร ที่ได้รับผลดีคือกรณี การระบาดในเรือนจำ ซึ่งเมื่อส่งข้อมูลการวิจัยดังกล่าวไปให้ก็มีการจัดยาฟ้าทะลายโจรให้ผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง เมื่อพิจารณาตัวเลขผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตสะสมในเรือนจำจนถึงสัปดาห์ที่แล้วพบว่า มีอัตราต่ำกว่าผู้ป่วยโควิดภายนอกเรือนจำอย่างมีนัยสำคัญ (อัตราผู้เสียชีวิตในเรือนจำ : อัตราผู้เสียชีวิตของทั้งประเทศ เท่ากับ 0.12% : 0.87%)

นพ.สุรพงษ์ กล่าว่า จากกรณีดังกล่าวตนจึงสรุปกับตัวเองว่า หากให้ผู้ป่วยกิน แอนโดรกราโฟไลด์ ทันทีที่ตรวจพบเชื้อ ในทางทฤษฎีจะทำให้ไวรัสเพิ่มจำนวนไม่ได้ อาการป่วยจึงไม่รุนแรง ไวรัสไม่ลงปอด ไม่มีปอดบวม ผู้ป่วยไม่ต้องเข้า ICU และไม่เสียชีวิต ผลที่ตามมาคือ ลดจำนวนผู้ป่วยหนัก ช่วยแก้ปัญหาเตียงไม่พอและขาดแคลนแพทย์พยาบาล จนระบบสาธารณสุขล่มได้ ดังนั้นถ้าส่งเสริมให้ใช้ แอนโดรกราโฟไลด์ ในผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยและผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทันที น่าจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักจากปอดบวม และลดอัตราตายได้ นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพง ตามขนาดที่ใช้ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ใช้ติดต่อกัน 5 วัน ราคาประมาณ 200 บาท จึงแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรจุ แอนโดรกราโฟไลด์ ในตำรับยาที่ใช้รักษาโควิด ทิ้งท้ายว่า ขณะที่เราตามหาวัคซีนและยาไปทั่วโลก สุดท้ายพบว่า ทางออกที่แท้จริงอาจอยู่ในบ้านเราเอง

 Back to top button