จ่อชงเพิ่ม! เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินสูงสุด 10,000 บาทจ่อชงเพิ่ม! เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินสูงสุด 10,000 บาทกระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม. จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน เพิ่มอีก 1 เดือน ม.33 รับเงินเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท ส่วน ม.39 ม.40 รับเงิน 5,000 บาท หลังถูกสั่งล็อกดาวน์ต่อ รอนายกรัฐมนตรีอนุมัติสัปดาห์หน้า

จากกรณี ศบค. ประกาศคำสั่งล็อกดาวน์เพิ่มอีก 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สยามรัฐ (2 สิงหาคม 2564) มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน จะมีการเสนอ ครม. ให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติม อีก 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเสนอจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 1 เดือน สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่ 13 จังหวัดแรก ที่ถูกล็อกดาวน์อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากมีการต่อระยะเวลาล็อกดาวน์เพิ่ม และ 16 จังหวัดที่ล็อก ดาวน์เพิ่ม ก็จะมีการเสนอให้ได้รับเงินเช่นเดียวกันอีก 1 เดือน อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเยียวยาต้องเน้นดูกันเดือนต่อเดือน

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา

ผู้ประกันตน ม.33 ต้องเป็นลูกจ้างในหมวด 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ (ศีกษารายละเอียด ที่นี่) ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชย จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน

นายจ้าง ม.33 รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ผู้ประกันตน ม.39 ผู้ประกันตนกลุ่มนี้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกันตนกลุ่มนี้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

เงินเยียวยางวดแรกเข้าวันไหน

ม.33 สำหรับ 10 จังหวัดแรกที่ถูกล็อกดาวน์ เงินจะเริ่มทยอยโอน วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ม.33 สำหรับ 3 จังหวัดต่อมา ที่ถูกล็อกดาวน์เพิ่มเติม เงินจะเริ่มทยอยโอน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

มาตรา 39 และ มาตรา 40 เงินเยียวยางวดแรกจะเริ่มทยอยโอน วันที่ 24 สิงหาคม 2564Back to top button